Om Dronninglund Slot

Dronninglund Slot har fået nye ejere. Henriette Høgsbro og Carl Christian Pedersen har overtaget Dronninglund Slot i slutningen af 2017