Vision og værdier

Dronninglund Slot ejes af fonden ”Marie E. & Harald Høgsbros fond til bevarelse af Dronninglund Slot” og er dermed en selvejende institution.
Overskuddet fra den daglige drift går ubeskåret til at opretholde en høj vedligeholdelsesstandard af dette betydningsfulde og historiske slot.

Visionen er (§ 1 i fondsvedtægterne): ”At eje og bevare Dronninglund Slot med tilliggende”

Dette har de seneste år været medvirkende til, at vi har kunnet etablere elevator i hjertet af slottet, istandsætte hele vestfløjens 2. sal, renovere inventar på værelser og meget andet.

Værdier: Vi sætter kvalitet, gastronomi, fleksibilitet og service i højsædet. Hvert arrangement betragter vi som en eksamen.